økonomi, pensjon

Kostnad til privat AFP for 2019 og AFPs fremtid

Premiesatsen for 2019 = 2,5% av lønn mellom 1G og 7,1G

Bilde 08.11.2018 klokken 11.57

Hvis du vil lese mer om beregningsgrunnlag for privat AFP, kan du trykke her:Premie AFP

Det er endel fallgruver i privat AFP som du må være oppmerksom på.

Privat AFP er for mange et viktig bidrag til totaløkonomien som pensjonist. Pass på hva du gjør de siste 9 årene før du fyller 62 år.

I regelverket for privat AFP finner du de ulike kravene som må oppfylles. Privat AFP er ingen opptjent rettighet. Det betyr at du ikke har krav på privat AFP før du faktisk har fått innvilget søknaden om privat AFP – og du kan søke inntil 4 måneder før du ønsker uttak av AFP. Tidligste dato for uttak av privat AFP er måneden etter at du har fylt 62 år.

Listen over kravene som må oppfylles er lang, og det er vedtektene som gjelder når du søker AFP som er bestemmende for om du får privat AFP.

Jeg vet om flere som har fått avslag på privat AFP fordi de har mottatt en sluttpakke fra arbeidsgiveren sin før de fylte 62 år

Andre har fått avslag fordi de sluttet en måned for tidlig – de var ikke ansatt og reell arbeidstaker på uttakstidspunktet. Dette er bare 2 av mange vilkår du må passe på. Hvis du vil lese mer om hvilke krav som må oppfylles kan du lese mer om det her: AFP vilkår

Det jobbes i disse dager med en utredning av privat AFP. I utgangspunktet skal det leveres en rapport i løpet av desember 2018 slik at avtale om ny privat AFP kan tas inn i mellomoppgjøret våren 2019. Endring i privat AFP

group hand fist bump
Photo by rawpixel.com on Pexels.com